Freephone information line: 1800 45 45 55

Contacts for queries

 

Screening age range and intervals, cervical screening process, results management, and follow up of women
Smeartaker Co-ordinator: email: stcoordinator@cervicalcheck.ie   telephone: 061 406567

 

Screening education, training and learning resources
Screening Training Unit: email: stu@cervicalcheck.ie   telephone: 061 406564

 

Contracts for the provision of cervical screening services
Registering doctors or nurses, changing the registration details of a doctor or nurse,
Payments, supply of smear test kits, programme posters for practices
Programme Administration: email: admin@cervicalcheck.ie   telephone: 061 406500

 

 

Is cuid den tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála é CervicalCheck
Bosca Oifig Phoist 161, Luimneach
Saorghlao 1800 45 45 55
CervicalCheck is part of the National Cancer Screening Service
PO Box 161 Limerick
Freephone 1800 45 45 55

Web Design by Webtrade

Is cuid den Rannóg Sláinte agus Folláine i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte í an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála. Cuimsíonn sí BreastCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Cíoch, CervicalCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs, BowelScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Putóige agus Diabetic RetinaScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Reitiní do Dhiaibéitigh.

The National Screening Service is part of the Health and Wellbeing Division of the Health Service Executive. It encompasses BreastCheck – The National Breast Screening Programme, CervicalCheck – The National Cervical Screening Programme, BowelScreen – The National Bowel Screening Programme and Diabetic RetinaScreen – The National Diabetic Retinal Screening Programme.